Termeni si conditii - Club Tefal
Începând cu 2024, se pot înregistra doar facturi din magazinul nostru online shop.tefal.ro, nu se pot înregistra facturi de la alți retaileri.

TERMENE ŞI CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE

PREAMBUL

Prezentele Termene și Condiții Generale de Utilizare conțin informații privind regulile aplicabile utilizării site-ului și a aplicațiilor puse la dispoziția publicului de către societățile din cadrul Grupului SEB, precum și privind regulile aplicabile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Noțiunea de Grup SEB include toate societățile deținute direct sau indirect de către societatea SEB SA, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Lyon sub nr. 300 349 636, având sediul în strada Chemin du Moulin Carron nr. 112, Campus SEB, 69130 Ecully, Franța.

În vederea determinării cu exactitate a entităților ce fac parte din Grupul SEB responsabile pentru Site-ul sau pentru Aplicația utilizată de către dumneavoastră, vă sugerăm să consultați Avizul Legal  disponibil în cadrul Site-ului / Aplicației.

Grupul de societăți SEB deține numeroase branduri, în particular TEFAL (sau T-FAL depinzând de țară), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Pentru mai multe informații privind Grupul SEB și brandurile sale, vă rugăm să consultați site-ul nostru www.groupeseb.com.

În completarea acestor Termene și Condiții Generale de Utilizare pot interveni Condiții Speciale specifice diferitelor Site-uri / Aplicații.

GLOSAR

Care este înțelesul termenilor identificați?

AplicațieÎnseamnă, acolo unde este aplicabil, aplicația mobilă, inclusiv aplicațiile încorporate în produsele noastre conectate.

RecenziiÎnseamnă recenziile formulate de către dumneavoastră cu privire la produsele noastre, incluzând orice videoclipuri sau fotografii aferente, pe care dumneavoastră le încărcați pe Site / în Aplicație atunci când aceasta funcție va deveni disponibilă și care vor fi vizibile pentru toți utilizatorii.

T&C de utilizareÎnseamnă prezentele Termene și Condiții Generale de Utilizare aplicabile utilizării Site-ului / Aplicației.

T&C de vânzareÎnseamnă, acolo unde sunt aplicabile, Termenele și Condițiile Generale de Vânzare ale produselor și/sau serviciilor disponibile pe Site / în Aplicații.

Comentrariu/iÎnseamnă orice mesaj, text, videoclip, fotografie pe care dumnevoastră le adăugați pe Site / în Aplicație, cu exceptia Recenziilor, vizibile pentru toți utilizatorii.

ConținutÎnseamnă orice fișier audio și video, imagini, texte, informații, baze de date, concepte ale Brand-urilor, logo-uri, soluții tehnice și grafice, aspect, structură și orice altă caracteristică, protejate sau nu de un drept de proprietate intelectuală sau de prevederi legale existente sau viitoare, pe care noi le-am încorporat în Site / Aplicație sau/și pe care le punem la dispoziția dumneavoastră pe Site / în Aplicație.

Cookie-uriÎnseamnă orice fișier text capabil să vă identifice în calitate de client și să salveze preferințele dumnevoastră personale (de exemplu, opțiunea dumneavoastră în ceea ce privește limba) și informații referitoare la navigația dumneavoastră pe Site-urile / în Aplicațiile noastre (incluzând date privind fluxul de clicuri). Acest termen include cookie-uri și alte mijloace tehnice de tip “trackers” (urmăritori).

DateÎnseamnă datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul Site-ului / Aplicației, i.e. informațiile care vă pot identifica în mod direct sau indirect.

Marcă/mărciÎnseamnă brandurile comerciale, logo-urile, mărcile și orice alte denumiri deținute de către Grupul de societăți SEB.

Noi, al nostru, nouăÎnseamnă Grupul de societăți SEB sau societățile identificate în cadrul Avizului Legal disponibil pe Site / în Aplicație.

Serviciul/serviciileînseamnă, în mod individual sau colectiv, orice serviciu și orice funcționalitate aferentă respectivului serviciu pe care noi o oferim pe Site / prin Aplicație în mod gratuit sau în schimbul unei plăți.

Siteînseamnă, acolo unde este aplicabil, prezentul website.

Dumneavoastră, al dumneavoastrăÎnseamnă orice persoană fizică sau juridică ce accesează, navighează sau vizitează Site-ul / Aplicația, în scop profesional sau nu.

POSIBILITĂȚILE OFERITE DE CĂTRE SITE/APLICAȚIE

Acceptarea și modificarea T&C de utilizare

Prin accesarea Site-ului / Aplicației, sunteți de acord să fiți ținuți de către aceste T&C de utilizare, precum și de orice alte condiții aferente acestora sau care fac referire la acestea, în vigoare la data accesării.

Dacă refuzați oricare dintre obligațiile sau condițiile conținute în T&C de utilizare, vă rugăm să nu utilizați Site-ul / Aplicația. Vom putea modifica, în tot sau în parte, Site-ul / Aplicația, Serviciile și/sau T&C de utilizare în orice moment.

Serviciile disponibile pe Site-urile și Aplicațiile noastre sunt destinate persoanelor având vârsta de 16 ani sau peste. Nu vom colecta sau prelucra Datele transmise de către un minor.

Cum puteți utiliza Site-ul / Aplicația?

Vă acordăm un drept neexclusiv, netransferabil, inalienabil de utilizare a Conținutului Site-ului / Aplicației în scopul exclusiv al folosirii Site-ului / Aplicației în conformitate cu T&C de utilizare.

În general, vă asumați obligația de vă conforma cu T&C de utilizare, precum si cu obligațiile legale în vigoare.

În mod particular, sunteți de acord să respectați următoarele reguli:

 • Să utilizați Site-ul / Aplicația cu bună credință și în conformitate cu scopul declarat al acestuia/acesteia;
 • Nu copiați în tot sau în parte, nu reproduceți, nu vindeți, nu faceți disponibil prin licență, nu distribuiți, nu cesionați, nu modificați, nu adaptați, nu traduceți, nu produceți opere derivate, nu decompilați, nu supuneți unor proceduri de inginerie inversă, nu demontați sau nu încercați să extrageți codul sursa al Site-ului / Aplicației;
 • Nu eludați și nu compromiteți sistemul de securitate sau regulile de utilizare ale Conținutului pus la dispoziție, folosit sau aplicat de către Site / Aplicație;
 • Nu utilizați un sistem tip virus, robot, software sau subrutină pentru a interfera sau pentru a încerca să interferați cu operarea Site-ului / Aplicației sau pentru utilizarea Site-ului / Aplicației de către o altă persoană;
 • Nu publicați sau nu introduceți informații inexacte sau înșelătoare atunci când utilizați Site-ul / Aplicația;
 • Nu vă asumați identitatea unei alte persoane;
 • Nu colectați informații de la alți utilizatori pentru a le folosi în scopul transmiteri de oferte comerciale sau echivalent al acestora sau pentru a îi include într-un serviciu de listare.

În ceea ce privește redactarea și publicarea Comentariilor sau/și a Recenziilor, sunteți de acord cu următoarele:

 • Să fiți politicoși și respectuoși cu ceilalți utilizatori în orice moment;
 • Să nu publicați Comentarii și/sau Recenzii care pot afecta drepturile aparținând unor terțe persoane sau drepturile noastre, în special drepturi de proprietate intelectuală;
 • Să nu publicați Comentarii și/sau Recenzii care pot fi considerate a instiga la sau a reprezenta infracțiuni sau contravenții, îndemnuri la violență, insulte, injurii, denigrări, defăimări, mesaje rasiste sau revizioniste, disculpări pentru crime de război, referiri la vânzarea unor produse și/sau servicii ilegale de orice fel, disculpări pentru acte de terorism, apel la crimă sau incitare la suicid, conținut pornografic sau pedofil, atacuri la securitatea sau integritatea unui Stat sau teritoriu, de orice fel, fără ca această listă să fie exhaustivă;
 • Să nu folosiți Site-ul / Aplicația în scopul promovării propriului website/aplicației personale sau pentru transmiterea unor comunicări comerciale nesolicitate („spam”).

Publicarea Comentariilor și/sau a Recenziilor

Puteți adăuga un Comentariu și/sau o Recenzie pe Site / Aplicație.

Vă reamintim faptul că orice Comentarii și/sau Recenzii, precum și informațiile pe care le transmiteți pe Site / Aplicație pot fi vizualizate de către alți utilizatori.

Publicarea Comentariilor și/sau a Recenziilor trebuie să fie conformă termenelor Cartei Moderației aplicabile, la care va trebui să vă raportați.

Orice Comentariu sau Recenzie ce nu va fi conformă T&C de utilizare va fi ștearsă de către moderatorul nostru fără transmiterea în prealabil a unei notificări și fără informarea sau obținerea autorizației din partea autorului.

Nu suntem însă responsabili pentru Comentariile și/sau Recenziile disponibile pe Site / Aplicație și nu acordăm nicio garanție expresă sau implicită în ceea ce privește Comentariile și/sau Recenziile.

CUI APARȚINE CONȚINUTUL PUBLICAT PE SITE / ÎN APLICAȚIE?

Conținut

Drepturile noastre

Conținutul ce constituie Site-ul/Aplicația, precum și drepturile aferente sunt deținute de către Grupul SEB incluzând, dar nefiind limitat la mărci, desene, format, structură, concepte, soluții tehnice și grafice, baze de date, software și coduri sursă, precum și dispunerea și amplasarea acestor elemente ce alcătuiesc Site-ul/Aplicația și Serviciile și care formează baza Site-ului/Aplicației și a Serviciilor sau/și care sunt transmise prin intermediul Site-ului/Aplicației și a Serviciilor și/sau care sunt disponibile prin intermediul Site-ului/Aplicației și a Serviciilor.

Orice reproducere, reprezentare, adaptare, modificare, publicare, transmitere, denaturare, integrare într-un alt site, exploatare comercială și/sau reutilizare totală sau parțială a Site-ului/Aplicației și/sau a Conținutului, prin intermediul oricărui proces și în orice mediu este strict interzisă și poate reprezenta o abatere sancționabilă de către Codul francez de proprietate intelectuală, precum și de orice altă prevedere legală aplicabilă.

Comentarii și Recenzii

Drepturile dumneavoastră

Comentariile și Recenziile Dumneavoastră sunt și rămân proprietatea dumneavoastră.

Garantați că dețineți toate drepturile asupra Comentariilor și Recenziilor dvs. și, în special, că acestea nu încalcă drepturile terților.

Vă informăm că Recenziile și Comentariile pe care le transmiteți online vor fi încorporate în baza de date a Site-ului/Aplicației administrate de noi.

Drepturile noastre

Ne cesionați în mod neexclusiv următoarele drepturi de autor asupra Comentariilor și Recenziilor dvs.:

 • Dreptul de a reproduce, modifica, adapta, reprezenta și traduce toate sau o parte din Comentarii și Recenzii prin orice mijloc de înregistrare actual sau viitor și în special pe orice server sau hard disk, în orice format și folosind orice proces sau tehnologie cunoscută sau necunoscută la această dată și prin orice mijloc de comunicare, folosind în special Internetul, inclusiv site-uri terțe, intranet, format imprimat sau suporturi tipărite;
 • Dreptul de a cesiona, în schimbul unei plăți sau în mod gratuit, drepturile acordate în baza cesiunii mai sus menționate, oricărei terțe părți la alegerea noastră, pentru operațiunile menționate mai sus.Aceste drepturi ne sunt acordate pentru orice scopuri comerciale și necomerciale, pe întreaga durată de valabilitate a drepturilor de autor aplicabile, la această dată și în viitor, la nivel mondial.

De exemplu, Comentariile și Recenziile formulate pe Site-urile / Aplicațiile noastre pot fi reproduse cu pseudonimul dvs. pe site-uri terțe, pentru a promova produsele noastre.

RĂSPUNDERE

Cine este răspunzător pentru link-uri către alte site-uri?

Site-ul / Aplicația poate acorda acces altor site-uri web și/sau aplicații prin intermediul hyperlink-urilor. Nu gestionăm aceste site-uri și aplicații și nu putem controla conținutul acestora.

Prin urmare, nu putem fi ținuți răspunzători în niciun caz pentru:

Conținutul și serviciile furnizate pe aceste aplicații și/sau site-uri ale unor terțe părți; sauOrice colectare și transmitere de date, instalarea cookie-urilor sau orice alt proces derulat în aceleași scopuri, realizat de aceste site-uri și aplicații sauProbleme de securitate sau integritate cu privire la date, hardware și software, pe care le-ați putea întâmpina și orice consecință sau pierdere care ar putea rezulta din utilizarea acestor aplicații și/sau site-uri terțe.Utilizarea de către dvs. a acestor aplicații și/sau site-uri terțe poate fi supusă unor termene și condiții suplimentare pe care nu le controlăm. Utilizarea site-urilor și/sau a aplicațiilor terțe se realizează așadar pe propriul dvs. risc.

Cine este răspunzător pentru accesarea Site-ului / Aplicației?

Nu putem garanta că Site-ul / Aplicația este lipsit/ă de anomalii, erori sau dificultăți tehnice sau că acestea pot fi corectate și nici că Site-ul / Aplicația va funcționa fără întrerupere sau fără defecțiuni sau că este compatibil/ă cu toate tipurile de hardware. Prin urmare, pentru a verifica dacă Aplicația este compatibilă cu dispozitivul dvs. mobil, vă recomandăm să verificați lista de compatibilitate disponibilă în fișa cu informații despre produs de pe Site.

Site-ul / Aplicația operează pe Internet și în rețelele mobile care sunt în afara controlului nostru. Nu suntem răspunzători pentru lipsa de disponibilitate a Site-ului / Aplicației sau pentru orice dificultate sau incapacitate de a descărca sau de a accesa Conținutul și Serviciile.

Serviciul poate fi inaccesibil în perioadele de întreținere, actualizări sau modificări. În toate cazurile, nu putem fi trași la răspundere pentru întreruperea accesului la Serviciu ca urmare a unei operațiuni de întreținere, actualizare sau modificare a întregului sau a unei părți a Serviciului.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, înceta, suspenda sau întrerupe în orice moment, din orice motiv și astfel cum vom considera de cuviință, accesul la întregul Site / Aplicație sau la o parte a Site-ului / Aplicației, inclusiv la Conținut și Servicii, fără notificare prealabilă, în conformitate cu dispozițiile legale. Nu putem fi trași la răspundere în niciun caz dacă Site-ul / Aplicația nu este disponibilă. Mai mult decât atât, ne rezervăm dreptul de a întrerupe temporar sau definitiv accesul la Site / Aplicație, în special în cazul în care activitatea legată de Site / Aplicație încetează sau în cazul unei proceduri colective de insolvență.

În cazul în care suntem ținuți răspunzători pentru un prejudiciu care nu este stipulat în T&C de utilizare, răspunderea noastră se va limita exclusiv la prejudiciile certe, reale și directe.